Geplaatst op

D’n Oerse Have gaat samenwerken met SWZzorg

Samenwerking tussen zorgboerderij d’n Oerse Have en SWZ: een toegevoegde waarde!

Zodra de verbouwing klaar is – naar verwachting medio mei 2015 – gaat zorgboerderij d’n Oerse Have samenwerken met SWZ. Zowel d’n Oerse Have als SWZ bieden ondersteuning aan mensen met een beperking en streven ernaar om deze mensen zoveel mogelijk op eigen kracht mee te laten doen in de maatschappij. Zij bieden hiervoor passende dagbesteding aan.

Cliënten die op dit moment Activiteitencentrum Eindhoven, één van de locaties van SWZ, bezoeken en woonachtig zijn in Veldhoven, Oirschot, Best, de Kempen gemeenten en Eindhoven kunnen in de toekomst ook op d’n Oerse Have terecht voor (een deel van) hun dagbesteding. Activiteitencentrum Eindhoven biedt dagbesteding aan kwetsbare burgers van regio Eindhoven en omliggende dorpen. Het Activiteitencentrum heeft met name veel te bieden aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

                                                       houtactiviteit

D’n Oerse Have biedt mensen met een (arbeids)handicap en kwetsbare burgers de mogelijkheid om mee te werken in een zorgboerderij met alle voorkomende werkzaamheden. Dit in combinatie met een paardenpension en een houtwerkplaats.

De visie van d’n Oerse Have en de visie van SWZ sluiten nauw op elkaar aan waardoor samenwerking vanzelfsprekend wordt en van toegevoegde waarde is. Beide organisaties ondersteunen mensen met een (arbeids)handicap en de kwetsbare burger om gewoon mee te doen in de maatschappij door o.a. het bieden van dagbesteding. Arbeidsmatig, een wezenlijke bijdrage leveren aan de maatschappij, gewoon mee doen, erbij horen met al je mogelijkheden en onmogelijkheden. Werken in je eigen tempo, begeleid door beroepskrachten. Samen met de cliënt een eigen werkplan opstellen, samen met de hulpboer plannen en organiseren. Samen het beste eruit halen!

D’n Oerse Have en SWZ kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.

===============================================================
Over SWZ

SWZ ondersteunt mensen met lichamelijke of een meervoudige beperking en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel in alle fasen van hun leven om, zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. SWZ biedt hiervoor professionele ondersteuning, zorg en dienstverlening aan cliënten en hun sociale netwerk. De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden zijn hierbij leidend. SWZ doet dit op basis van gelijkwaardigheid met deskundige en betrokken medewerkers. SWZ is een moderne en toekomstgerichte organisatie met een heldere visie: zijn wie je bent, zelf keuzes maken en op eigen kracht meedoen. Vanuit die gedachte benadert SWZ de cliënten. Niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen. SWZ doet dit met een grote diversiteit aan zorg- en begeleidingsproducten in de regio’s Zuidoost- en Noordoost –Brabant.

www.swzzorg.nl

Over d’n Oerse Have

D’n Oerse Have laat mensen met een arbeidshandicap en kwetsbare burger mee tellen. Samen met onze ‘hulpboeren’ runnen we o.a. een paardenpension, siertuin en moestuin en houtwerkplaats. Zij werken in hun eigen tempo, begeleid door beroepskrachten. Arbeidsmatig, nuttig zijn voor de maatschappij, gewoon mee doen, erbij horen met al je mogelijkheden en onmogelijkheden.

www.oersehave.nl/