Samenwerking

D’n Oerse Have is aangesloten bij stichting samenwerkende zorgboeren zuid (SZZ) en werkt vanuit de overtuiging dat iedere zorgboerderij uniek is.

SZZ heeft afspraken gemaakt met het zorgkantoor in het kader van de WLZ alsmede met gemeenten in het kader van de WMO en de jeugdwet

De aangesloten zorgboerderijen voldoen aan de kwaliteitseisen binnen de zorg en worden als zodanig ook erkend. SZZ is een sterke marktpartner voor gemeenten, zorgkantoren en andere zorgaanbieders.