Voor wie?

Onze cliënten willen graag een zinvolle dag invulling en mee kunnen participeren in de maatschappij.
Daarbij wordt sociaal isolement tegengegaan, kunnen cliënten wellicht langer zelfstandig blijven wonen en worden mantelzorgers ontlast.
Dagbesteding bij d’n Oerse Have is bestemd voor:

  • Mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Mensen met een lichamelijke beperking
  • Mensen met geheugenproblemen (dementie)
  • Mensen in een sociaal isolement
  • Mensen met psychische problematiek

De werkzaamheden en activiteiten kunnen per persoon verschillen en zijn afhankelijk van de zorgvraag.

Om deel te nemen aan de activiteiten bij d’n Oerse Have is er een indicatie Zorg In Natura (ZIN) of Persoons Gebonden Budget (PGB) nodig. De financiering wordt gedaan vanuit de gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Wet Langdurige Zorg (WLZ). Hiervoor is d’n Oerse Have aangesloten bij stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ).

Voor de financiering van PGB heeft d’n Oerse Have een eigen AGB-code bij de sociale verzekeringsbank (SVB).

Het aantal dagdelen dat afgenomen kan worden is afhankelijk van de indicatie/zorgvraag.