Voor wie?

Zorgboerderij d’n Oerse Have richt zich op (jong)volwassenen met een beperking tot de arbeidsmarkt (zoals mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking) en kwetsbare burgers.

De werkzaamheden en activiteiten kunnen per persoon verschillen en zijn afhankelijk van de zorgvraag. Zie hiervoor de pagina “werkzaamheden” onder het tabblad “visie”.

Om deel te nemen aan de activiteiten van d’n Oerse Have is er een indicatie Zorg In Natura (ZIN) of Persoons Gebonden Budget (PGB) nodig. De financiering wordt gedaan vanuit de gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Wet Langdurige Zorg (WLZ). Hiervoor is d’n Oerse Have aangesloten bij stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ).

Het aantal dagdelen dat afgenomen kan worden is afhankelijk van de indicatie.